Pháp ngữ

Phật Pháp Ứng Dụng

8./ PHẬT PHÁP ỨNG DỤNG

Phật pháp ứng dụng và Phật pháp hiện tại chúng ta đang học giống và khác nhau chỗ nào?

Hiện nay Phật pháp ứng dụng rất dc ưa chuộng

Thật sự dùng từ Phật pháp chứ theo mạt nhân ko dùng từ đó

Mạt nhân gọi là thế gian pháp cơ

Vì cái danh từ Phật pháp của họ chỉ chuộng nào là thích đi ngao du viếng chùa

Đi từ thiện

Đi làm công tác xã hội

Họ chỉ quan tâm về hướng ngoại

Chứ ko hướng nội

Đó là sự ham vui

Ham mới lạ

Còn Phật pháp chân chánh

Chính là đi vào nội tâm

Đi tìm vị Phật trong ta

Bằng cách tu hành chân chánh

Đánh thức vị Phật trong ta khơi dậy

Tu tâm thanh tịnh

Muốn được vậy

Người thầy thì phải giảng kinh giáo học mỗi ngày

Người trò và đạo hữu hữu duyên phải nghe kinh, nghe giảng mỗi ngày

Tu hành phải đi từ 4 điều

TÍN, GIẢI, HÀNH, CHỨNG

Thời nay đa số ko theo 4 điều này

Bỏ bước

Tín là tin sâu pháp mình tu

Giải là hiểu

Hành là thực hành

Chứng là đạt dc qua sự tu

Phật pháp ứng dụng của họ

Bỏ đi 2 bước cơ bản đều tiên

Lao vào hành

Thực tiển

Ko hiểu rõ con đường mình đã chọn

Thì ko tin dc

Sao mà hành cho đúng

Rồi sẽ đi về đâu

Chỉ có 1 con đường đó là sẽ lạc vào nẻo tà

Ko có niềm tin chân chánh

Thì sẽ gọi là mê tín

Tin theo 1 cách mù quáng

Rồi sẽ hành tà đạo

Rồi bị đọa lạc mà ko hay ko biết

Cho nên nói

Cửa địa ngục người tu đa số

Là do nguyên nhân này mà ra

Nên gọi là tu mù

Tại sao Phật trong 49 năm trụ thế

Ko ngày nào ngài ko giảng kinh giáo học

Vì Phật pháp ko phải là tôn giáo

Mà Phật pháp là giáo dục

Phật giảng kinh

Kinh ta xem hiện nay

Đều lưu xuất từ chân tâm

Từ tâm thanh tịnh

Chúng ta ko thể hiểu nổi khi chỉ nghe qua vài lần

Mỗi lần giảng

Mỗi lần nghe đều có sự lãnh ngộ riêng

Lần đầu mình nghe

Mình chưa hiểu dc

Lần 2 mình sẽ hiểu hơn

Và cứ thế sẽ hiểu dần

Cũng như sách hay truyện thế gian

Ta xem 1 2 lần là hết muốn xem nữa

Vì ý của nó chết cứng

Ko có nghĩa lý sâu

Còn kinh Phật

Bao hàm nghĩa lý sâu xa

Cho nên

Tại sao ta phải tụng đọc kinh Vô Lượng Thọ mỗi ngày

Vì qua tụng đọc

Để ta cột được tâm

Tâm ta dần dần chuyên nhất

Tâm dần thanh tịnh

Và khi tụng đọc mỗi ngày

Từng chữ từng câu

Ta sẽ dần lãnh hội được nghĩa lý sâu mầu

Ta hiểu giúp ta vững tin vào pháp môn này

Khi hành mới chắc thật

Mới đúng như lý như pháp

Khi đó mới gặt hái được thành tựu

Cho nên thời nay cứ tu theo phong trào

Có thể gọi là tu ham vui

Khi có tổ chức đi viếng chùa

Hay đi ngao du đây đó thì đăng ký rất đông

Nhưng bảo ngồi thiền

Tụng kinh

Niệm Phật

Nghe giảng Kinh

Thì mấy ai tham gia

Mấy ai trụ dc 1 2 giờ đồng hồ

Ko phải dễ dàng gì làm dc

Nếu vị đó ko có tâm tu thật sự

Ko có tinh thần chịu học nghiêm túc

Qua đây

Các vị sẽ rõ mình thuộc hạng nào trong 2 hạng mạt nhân nêu ra

Đó là tình hình Phật pháp hiện nay

Vài ý thiển cận

A di đà phật

Diệu Âm Thiện Nhân (14/10/2016)

Pháp ngữ - Bài giảng khác