Pháp ngữ

Cách Thờ Phật Sao Cho Đúng

9./ CÁCH THỜ PHẬT SAO CHO ĐÚNG
Xin chào các vị
Đạo Tràng ta vào học nào
Hôm nay
Đạo Tràng ta muốn học đề tài khá quan trọng
Ai biết là đề tài gì không nào
Đó là Thờ Phật tại nhà sao cho đúng lý đúng pháp
Tục lệ tín ngưỡng của dân gian thường có rất nhiều đều kiêng kỵ
Nhưng đó không phải là tín ngưỡng Phật giáo chân chánh
Mà chỉ là
Những điều kiêng kỵ bị ngộ nhận
Là của Phật giáo
Ví dụ
Như những cây hương thừa trong bát hương
Nếu hằng ngày không thu dọn
Thì sẽ trở nên dơ bẩn
Và dễ gây cháy
Rất nguy hiểm
Cho nên
Các bát hương trong chùa
Vào sáng sớm đều được thu gọn
Giữ cho bát hương luôn sạch sẽ
Như mới thấp lần đầu
Thường Phật tử nữ
Thường tới ngày đèn đỏ
Thì không dám tới chùa lễ lạy
Thậm chí
Không dám đến trước bàn thờ Phật để thắp hương
Tụng kinh
Tọa thiền
Niệm Phật
Kỳ thực
Đó là những điều kiêng kị của hàng quỷ thần cấp thấp
Vì quỷ thần sợ máu bẩn
Nên hễ thấy máu bẩn
Thì họ dễ nổi sân
Quỷ thần nghiện ăn máu
Thấy máu là dấy lòng tham
Nhưng máu kinh nguyệt
Không phải là máu tươi
Nên quỷ thần có phản ứng
Như bị người ta đùa giỡn làm nhục
Do vậy
Phụ nữ khi hành kinh
Mà vào các đền
Miếu
Điện thờ quỷ thần
Thì có thể bị hậu quả không tốt
Còn như tu sĩ nữ
Nữ cư sĩ
Sinh hoạt tại Chùa
Luôn làm bạn với kinh sách
Tượng Phật
Và các pháp bảo khác của Chùa
Từ xưa đến nay
Chưa từng thấy ai bị tai họa
Bởi vấn đề xung khắc do kinh nguyệt gây ra cả
Những người thờ Phật
Tại gia
Khi lập bàn thờ Phật
Trước hết phải nhờ thầy làm lễ khai quang
Cho các tượng Phật
Bồ tát
Lại phải chọn ngày tốt
Hướng tốt
Đó là tín ngưỡng dân gian
Phong tục dân gian
Phong tục thì không sai trái
tất cả vì muốn được tốt lành mà thôi
Theo quan niệm Phật Giáo
thì Phật Bồ Tát luôn ứng hiện khắp nơi
Không 1 chỗ nào không ứng hiện
Tất cả mọi hướng
đều có Chư Phật
Bồ Tát
Tam Bảo
LOng Thiên
hộ pháp
cho nên
không có gì là không tốt
đều do tín ngưỡng nhân gian đặt ra
Chỉ cần các vị chọn 1 chỗ nào tôn quý nhất
Với tâm chí thành chí kính
chọn 1 thời điểm thích đáng nhất
để an vị tượng Phật là được
CÓ NGƯỜI CHO RẰNG
CÓ NHỮNG BÀI CHÚ
BÀI KINH NÀO ĐÓ
NGƯỜI TU TẠI GIA KHÔNG ĐƯỢC NIỆM
HOẶC BÀI KINH, BÀI CHÚ THÌ KHÔNG ĐƯỢC NIỆM VÀO GIỜ NÀO ĐÓ
THẬT SỰ
VỚI LÒNG THÀNH KÍNH
VỚI TẤT CẢ BÀI KINH
BÀI CHÚ
ĐỀU CÓ THỂ NIỆM TỤNG ĐƯỢC
CHỈ CẦN NƠI ĐÓ THANH TỊNH
TỐT NHẤT
TRƯỚC KHI TỤNG NIỆM
CẦN RỬA TAY
SÚC MIỆNG
RỒI ĐỨNG TRƯỚC BÀN THỜ THẮP HƯƠNG
LỄ PHẬT MÀ TỤNG NIỆM
KHÔNG NÊN NÓI
NGƯỜI TU TẠI GIA
KHÔNG ĐƯỢC TỤNG KINH, TỤNG CHÚ NÀO ĐÓ
TRỪ NHỮNG PHÁP MÔN QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT CỦA MẬT TÔNG THÌ CHÚNG TA KHÔNG BÀN ĐẾN MÀ THÔI
TRONG NHÀ
CÓ NGƯỜI THỜ PHẬT
CÓ NGƯỜI THỜ THẦN
PHẬT PHÁP KHÔNG CHƯỚNG NGẠI
CỨ TÙY DUYÊN
NÊN THỜ PHẬT CHÍNH GIỮA
CÒN BỒ TÁT THÌ 2 BÊN
CÚNG CÁC THẦN Ở NGOÀI CÙNG
COI LÀ KẺ BẢO VỆ BÊN NGOÀI CHO TAM BẢO
TA CŨNG NÊN ĐỂ CÁC VỊ THẦN ĐƯỢC GẦN TAM BẢO
ĐỂ ĐƯỢC GIEO DUYÊN TU HỌC CHỨ CÁC VỊ
NẾU ĐẠT ĐƯỢC SỰ THỎA THUẬN CỦA CẢ NHÀ
SAU KHI ĐỔI Ý TIN PHẬT
THÌ CÁC VỊ PHẢI LÀM LỄ CÚNG THẦN
BÁO CÁO CÁC VỊ ẤY
RỒI ĐEM THẦN CẤT ĐI
ĐỂ TRÁNH CÚNG THỜ QUÁ NHIỀU
SẼ GÂY TẠP LOẠN
CÓ NGƯỜI KHÔNG HIỂU
KHI TRO HƯƠNG
KINH
SÁCH
HOẶC CÁC PHÁP BẢO BỊ HƯ HỎNG
THƯỜNG ĐEM GIAO CHO CHÙA
VÌ KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM SAO
KỲ THỰC
CHỈ CẦN CHỌN NƠI ĐẤT TRỐNG
ĐỒ ĐỰNG ĐỐT SẠCH SẼ
CHÂM LỬA ĐỐT
RỒI ĐEM TRO ĐI CHÔN XUỐNG ĐẤT LÀ ĐƯỢC
CÒN NHỮNG THỨ KIM LOẠI KHÔNG ĐỐT ĐƯỢC
THÌ ĐEM CẤT KÍN
1 THỜI GIAN SAU
SẼ XỬ LÝ THẢI BỎ
GIỐNG CÁC ĐỒ CŨ KHÁC
CÁC ĐỒ CÚNG TRÊN TRANG PHẬT NHƯ HOA, QUẢ, NƯỚC
THÌ PHẢI THAY ĐỔI HẰNG NGÀY
CÚNG ĐƠN GIẢN
KHÔNG CẦN PHÔ TRƯƠNG
CHỦ ĐỀ NÀY PHẢI HỌC 2 BUỔI
====================

Đạo Tràng vào học tiếp
Chúng ta tu hành
Thời gian tốt nhất
Thích hợp nhất vào lúc sáng sớm và buổi tối
Lúc đó
Nhờ thân tâm thanh tịnh thoải mái
Như vậy mới có thể chuyên chú
Thành tâm mà tu hành
Nếu vì công việc làm ăn thì thu xếp giờ giấc thích hợp
Tốt nhất không lập bàn thờ trong phòng ngủ
Không nên ngồi tọa thiền
Lễ Phật
Tụng Kinh ở trên giường
Nhưng nếu nhà ở chỉ có 1 phòng
Thì tốt nhất là lúc bình thường
Lấy vải khăn che phủ tượng Phật
Khi nào lễ Phật
Thì xếp dọn giường chiếu chỉnh tề
Sạch sẽ
Rồi mới mở khăn tượng Phật ra
Nếu giường làm lễ cúng được
Coi đó cũng là 1 nơi để tu tập
Tóm lại
Lấy tâm thanh tịnh
Cung kính
Để biểu thị mức độ trang trọng
Nghiêm túc làm nguyên tắc
Sau khi đã quy y Tam Bảo
Thì không được quy y 1 tôn giáo nào khác
Không được thờ phụng
1 đền miếu
1 đạo tràng nào
Của tín ngưỡng dân gian
Tuy vậy vẫn phải giữ thái độ cung kính
Đối với các tín ngưỡng đó
Khi đi vào các nhà thờ
Đền thần
Các vị phải cúi người chấp tay chào hỏi
Không được coi việc thờ phụng
Đó là đối tượng tín ngưỡng của mình
Mà hãy coi đó là
Thái độ cử chỉ để giữ mối quan hệ hữu nghị
Tu hành phải luôn lấy tâm cung kính làm đầu
Không được phỉ báng, chê bai tôn giáo khác
Đạo nào cũng tốt
Đều giúp con người đi đến con đường chân, thiện, mỹ
Đều giúp hoàn thiện nhân cách
Mỗi người nhân duyên khác nhau
Không ai giống ai
Ta tu đạo ta
Người tu đạo người
Luôn giữ tâm hài hòa, an định
Tất cả đều đáng cho ta học tập
Các vị là con Phật
Muốn là con Phật chân chánh thì phải luôn học Phật
Phải y giáo phụng hành
Được như thế
Sự tu của các vị mới có lợi ích
Mới có sự thọ dụng
Mong các vị nghiêm túc học tập
Để thân hành cho tốt
Thì mới làm gương cho người thân, bạn bè
Thân hành ngôn giáo là thế
Làm được thì khi nói người ta mới nghe
Cũng như mạt nhân chia sẻ mỗi ngày
Mạt nhân phải tu phải hành
Nói được làm được
Không phải lý thuyết suông
Mạt nhân luôn chia sẻ tâm đắc tu học
Chia sẽ tín, giải, hành, chứng của mình
Như vậy khi nói, khi chia sẻ cho các vị mới ngày mới có lực
Mới có lửa
Mạt nhân có lửa có lực như thế
Nên mỗi ngày luôn nhắc nhỡ, khuyến tấn các vị
Đó là luôn truyền lửa
Luôn đốt
Như vậy các vị sao thối thất tâm Bồ Đề cho được
Chỉ khi nào các vị cảm thấy ổng nói nhiều
Không muốn nghe ổng nói nữa
Ra đi thì mạt nhân đành tùy duyên mà thôi
Chứ còn tu tại nơi đây
Luôn được nghe giảng
Luôn được khuyến tấn không ngừng
Thì sao tiến tu
Sao không vãng sanh được chứ
Mong các vị hãy biết trân quý những phương tiện tu học mà mạt nhân trang bị cho các vị
Luôn chịu khó dành thời gian chuyên tu như vầy
Thì sẽ được vãng sanh chỉ trong 1 đời này
Mong thay
Tốt rồi
Hôm nay học đến đây
Diệu Âm Thiện Nhân, 18/10/16
(Còn tiếp bên dưới)
Pháp ngữ - Bài giảng khác