Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

​Để tạo nhân duyên lành Phật Pháp, mang niềm an lạc cho chúng sanh trong cảnh giới vô thường, vô minh và phủ che bao thiên tai khổ nạn của nhân sinh. CS. Diệu Âm Thiện Nhân theo quy hướng Tịnh Độ Tông đã từ bi thành lập Đạo Tràng Không Gian qua mạng lưới trên ba kênh Website “langadida.com.vn”, Youtube “Diệu Âm Thiện Nhân” và Zalo Làng A Di Đà qua SĐT: “09 88 08 04 18” để trợ duyên cho hàng Phật tử khắp năm châu được có phương tiện hành trì tu học theo giáo lý Đại Thừa của pháp môn Tịnh Độ.

Nhờ vào phương tiện này, Quý liên hữu khắp nơi có thể ghé vào phi đạo của Làng để ngày ngày nương tựa lịch trình tu học theo Làng A Di Đà dưới sự hướng dẫn của CS. Diệu Âm Thiện Nhân, đồng hành đọc tụng Kinh Điển Đại Thừa, Niệm Phật, Kinh hành, thính Pháp và lắng lòng đón nhận những lời Khai Thị, khuyến tấn suối Pháp cam lồ phát nguồn từ HT. Ân Sư và Cư Sĩ.

Những bài Pháp của HT. Ân Sư và Cư Sĩ thuyết giảng mỗi ngày tại Làng và được liên tục phát lại 24/24 trên website “langadida.com.vn”.

 

BAN ĐIỀU HÀNH:
– LÀNG A DI ĐÀ:   Tại GÒ VẤP – TP.HCM – VIỆT NAM.

  •  09 09 09 99 57  –  09 11 08 04 82  –  09 88 08 04 18
  •  dieuamthiennhan82@gmail.com
  •  http://www.langadida.com.vn

THÔNG TIN TÀI KHOẢN:

1/ Ngân hàng Á Châu (ACB) – CN Gò Vấp – TP. HCM
Tên TK: TRƯƠNG VĂN PHONG
Số TK: 162 502 319

 

2/ Ngân hàng NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) – CN Gia Định – PGD Quang Trung – Gò Vấp – TP. HCM.
Tên TK: TRƯƠNG VĂN PHONG
Số TK: 6400 2055 17382

 

3/ Ngân hàng NGOẠI THƯƠNG (VIETCOMBANK) – CN Gò vấp – PGD Quang Trung – Gò Vấp – TP. HCM.
Tên TK: TRƯƠNG VĂN PHONG
Số TK: 0911 0000 25322

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!