Thơ Khuyến Tu.

KHUYẾN TU

 

THỨC ĐÊM MỚI BIẾT ĐÊM DÀI
GẮNG LO NIỆM PHẬT LIÊN ĐÀI TỐT TƯƠI
TỪ MỘT NIỆM CHO ĐẾN MƯỜI
TOÀN TÂM NHẤT Ý NỤ CƯỜI TRÊN MÔI
NIỆM CHO ĐẾN HẾT CUỘC ĐỜI
SEN VÀNG THƯỢNG PHẨM MUÔN LỜI TÁN DƯƠNG
LỜI NÀY LUÔN NHỚ TỎ TƯỜNG
TU ĐI KẺO TRỄ VÔ THƯỜNG ĐẾN MAU
AI ƠI NIỆM PHẬT LÀU LÀU
HÀNH ĐƯỢC NHƯ VẬY PHÉP MÀU RƯỚI BAN
ĐI ĐÂU CŨNG ĐƯỢC TÂM AN
AI AI NHÌN THẤY LẠI CÀNG KÍNH TIN
TỪ NAY MUÔN KIẾP NGHÌN ĐỜI
TÂM NÀY VẪN THẾ PHẬT TRỜI CHỨNG MINH
NGUYỆN CHO ĐỘ TẬN CHÚNG SINH
THOÁT VÒNG NGHIỆP QUẢ VÔ MINH ĐƯỢC VỀ
TIẾN TU CHO ĐẾN BỒ ĐỀ
AN VUI MÃI MÃI HÃY VỀ ĐI THÔI!!!

 

SÁNG TÁC: CS. DATN
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.